Akademiska ämnen

Här är några ord på engelska för olika akademiska ämnen.

Studier vid humanistisk fakultet

art konst
classics klassiska studier
drama drama
fine art studier av skön konst
history historia
history of art konsthistoria
literature (French literature, English literature, etc.) litteratur
modern languages moderna språk
music musik
philosophy filosofi
theology teologi

Studier vid naturvetenskaplig eller teknisk fakultet

astronomy astronomi
biology biologi
chemistry kemi
computer science datavetenskap
dentistry tandvård
engineering ingenjörsvetenskap
geology geologi
medicine medicin
physics fysik
science vetenskap
veterinary medicine veterinärmedicin

Studier vid samhällsvetenskaplig fakultet

archaeology arkeologi
economics ekonomi
media studies media
politics statsvetenskap
psychology psykologi
social studies samhällsvetenskap
sociology sociologi

Andra ämnen

accountancy bokföring
architecture arkitektur
business studies affärsstudier
geography geografi
design and technology design och teknik
law juridik
maths (förkortning av mathematics) matematik
nursing sjukvård
PE (förkortning av physical education) idrott
religious studies teologi
sex education sexualkunskap
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska ord på denna sida. Klicka bara på ett ord för att höra hur det låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play