Utbildning

Här följer några engelska fraser som kan användas när du vill berätta vad du läse i skolan eller på universitetet, samt när du vill fråga andra om deras utbildning.

Universitetet

are you a student? är du student?
what do you study? vad studerar du?
I'm studying … jag studerar …
history historia
economics ekonomi
medicine medicin
where do you study? var studerar du?
which university are you at? vilket universitet studerar du på?
what university do you go to? vilket universitet går du på?
I'm at … jag studerar på …
Liverpool University Liverpool University
which year are you in? vilket år är du inne på?
I'm in my … year jag är inne på mitt … år
first första
second andra
third tredje
final sista
I'm in my first year at university jag är inne på mitt första år på universitetet
do you have any exams coming up? har du några tentor inom kort?
I've just graduated jag är nyutexaminerad
I'm doing a masters in … jag läser en masterutbildning inom …
law juridik
I'm doing a PhD in … jag doktorerar inom …
chemistry kemi
did you go to university? har du gått på universitetet?
I didn't go to university jag har inte gått på universitetet
I never went to university jag gick aldrig på universitetet
where did you go to university? var gick du på universitetet?
I went to … jag gick på …
Cambridge Cambridge
what did you study? vad läste du?
I studied … jag läse …
maths matematik
politics politik

Skolan

where did you go to school? var gick du i skolan?
I went to school in … jag gick i skolan i …
Bristol Bristol
I left school at sixteen jag slutade skolan när jag var sexton
I'm taking a gap year jag tar ett sabbatsår

Framtidsplaner

how many more years do you have to go? hur många år har du kvar?
what do you want to do when you've finished? vad vill du göra när du är klar?
get a job skaffa ett jobb
go travelling resa
I don't know what I want to do after university jag vet inte vad jag vill göra efter universitetet
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play