Resa med taxi

Om du behöver ta en taxi, kommer dessa fraser att komma väl till pass.

do you know where I can get a taxi? vet du var jag kan få en taxi?
do you have a taxi number? har du numret till en taxi?

Beställa taxi

I'd like a taxi, please jag skulle vilja ha en taxi, tack
sorry, there are none available at the moment tyvärr, det finns ingen taxi tillgänglig
where are you? var är du?
what's the address? vad är adressen?
I'm … jag är …
at the Metropolitan Hotel på Metropolitan hotell
at the train station på tågstationen
at the corner of Oxford Street and Tottenham Court Road vid korsningen mellan Oxford street och Tottenham Court Road
could I take your name, please? skulle jag kunna få ditt namn, tack?
how long will I have to wait? hur länge ska jag vänta?
how long will it be? hur långt tid tar det?
quarter of an hour en kvart
about ten minutes ungefär tio minuter
it's on its way den är på väg

I taxin

where would you like to go? vart vill du åka?
I'd like to go to … jag skulle vilja åka till …
Charing Cross station Charing Cross station
could you take me to …? kan du ta mig till …?
the city centre centrum
how much would it cost to …? hur mycket kommer det att kosta till …?
Heathrow Airport Heathrow flygplats
how much will it cost? hur mycket kommer det att kosta?
could we stop at a cashpoint? kan vi stanna vid en uttagsautomat?
is the meter switched on? är taxametern påslagen?
please switch the meter on var snäll och sätt på taxametern
how long will the journey take? hur långt tid tar resan?
do you mind if I open the window? har du något emot att jag öppnar fönstret?
do you mind if I close the window? har du något emot att jag stänger fönstret?
are we almost there? är vi nästan framme?
how much is it? hur mycket blir det?
have you got anything smaller? har du något mindre?
that's fine, keep the change det är bra så, behåll växeln
would you like a receipt? vill du ha ett kvitto?
could I have a receipt, please? kan jag få ett kvitto, tack?
could you pick me up here at …? skulle du kunna hämta mig här klockan …?
six o'clock sex
could you wait for me here? skulle du kunna vänta på mig här?

Ord du kan stöta på

Taxis Taxi
For hire Ledig
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter