Resa med flyg

Här följer några fraser som du kan få användning för när du flyger, samt några skyltar/meddelanden du kan se på flygplatsen.

Incheckning

I've come to collect my tickets Jag skulle vilja få ut mina biljetter/boardingkort
I booked on the internet Jag har bokat via Internet
do you have your booking reference? har du ditt bokningsnummer?
your passport and ticket, please kan jag få se ditt pass och din biljett, tack
here's my booking reference här är mitt bokningsnummer
where are you flying to? vart ska du flyga?
did you pack your bags yourself? packade du dina väskor själv?
has anyone had access to your bags in the meantime? har någon haft tillgång till dina väskor?
do you have any liquids or sharp objects in your hand baggage? har du några vätskor eller vassa föremål i ditt handbagage?
how many bags are you checking in? hur många väskor checkar du in?
could I see your hand baggage, please? får jag se ditt handbagage?
do I need to check this in or can I take it with me? måste jag checka in denna eller kan jag ta den med mig?
you'll need to check that in du måste checka in den där
there's an excess baggage charge of … avgift för övervikt är …
£30 30 pund
would you like a window or an aisle seat? vill du ha en fönster eller gångplats?
enjoy your flight! trevlig resa!
where can I get a trolley? var hittar jag en bagagevagn?

Säkerhetskontroll

are you carrying any liquids? har du med dig några vätskor?
could you take off your …, please? kan du vara snäll och ta av …?
coat din jacka
shoes dina skor
belt ditt bälte
could you put any metallic objects into the tray, please? lägg alla metallföremål på brickan, är du snäll
please empty your pockets var snäll och töm dina fickor
please take your laptop out of its case var snäll och ta ut din bärbara dator från väskan
I'm afraid you can't take that through du kan tyvärr inte ta med det

I avgångshallen

what's the flight number? vad är numret på flyget?
which gate do we need? vilken gate behöver vi gå till?
last call for passenger Smith travelling to Miami, please proceed immediately to Gate number 32 detta är sista utropet för passagerare Smith med avgång till Miami, gå omgående till gate nr 32
the flight's been delayed flyget har blivit försenat
the flight's been cancelled flyget har blivit inställt
we'd like to apologise for the delay vi skulle vilja be om ursäkt för förseningen
could I see your passport and boarding card, please? får jag se ditt pass och boardingkort, tack?

På planet

what's your seat number? vilket sätesnummer har du?
could you please put that in the overhead locker? var snäll och lägg det i övre bagageutrymmet
please pay attention to this short safety demonstration vi ber er att följa med på denna korta säkerhetsgenomgång
please turn off all mobile phones and electronic devices vi ber er att stänga av alla mobiltelefoner och all elektronik
the captain has turned off the Fasten Seatbelt sign kaptenen har släckt säkerhetsbältesskylten
how long does the flight take? hur lång tid tar detta flyg?
would you like any food or refreshments? önskar ni någon mat eller dryck?
the captain has switched on the Fasten Seatbelt sign kaptenen har tänt säkerhetsbältesskylten
we'll be landing in about fifteen minutes vi landar om ungefär femton minuter
please fasten your seatbelt and return your seat to the upright position sätt på er säkerhetsbältet och sätt stolen i upprätt position
please stay in your seat until the aircraft has come to a complete standstill and the Fasten Seatbelt sign has been switched off vi ber er att sitta ner tills flygplanet har stannat helt och säkerhetsbältesskylten har släckts
the local time is … den lokala tiden är …
9.34pm 21.34

Skyltar/meddelanden du kan stöta på

Short stay (förkortning av Short stay car park) Korttidsparkering
Long stay (förkortning av Long stay car park) Långtidsparkering
Arrivals Ankomster
Departures Avgångar
International check-in Incheckning internationella flyg
International departures Avgångar internationella flyg
Domestic flights Inrikesflyg
Toilets Toaletter
Information Information
Ticket offices Biljettkassa
Lockers Förvaringsskåp
Payphones Telefoner
Restaurant Restaurang
Check-in closes 40 minutes before departure Incheckningen stängen 40 minuter före avgång
Gates 1-32 Gates 1-32
Tax free shopping Tax-free-shop
Duty free shopping Taxfreebutik
Transfers Transit/genomresa
Flight connections Flygförbindelser
Baggage reclaim Bagageuthämtning
Passport control Passkontroll
Customs Tull
Taxis Taxi
Car hire Biluthyrning
Departures board Avgångstavla
Check-in open Incheckningen är öppen
Go to Gate ... Gå till gate …
Delayed Försenad
Cancelled Inställd
Now boarding Boarding/ombordstigning påbörjad
Last call Sista anropet
Gate closing Gaten stänger
Gate closed Gate stängd
Departed Avgått
Arrivals board Ankomsttavla
Expected 23:25 Förväntad 23:25
Landed 09:52 Landade 09:52
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter