Resa med buss och tåg

Några av dessa fraser kommer till användning när du reser med buss eller tåg. Här hittar du även några vanliga skyltar som du kan hitta på en station.

På buss- eller tågstationen

where's the ticket office? var är biljettkassan?
where are the ticket machines? var är biljettautomaterna?
what time's the next bus to …? när går nästa buss till …?
Camden Camden
what time's the next train to …? när går nästa tåg till …?
Leeds Leeds
can I buy a ticket on the bus? kan jag köpa biljett på bussen?
can I buy a ticket on the train? kan jag köpa biljett på tåget?
how much is a … to London? hur mycket kostar en … till London?
single enkelbiljett
return tur-och-retur-biljett
first class single enkel förstaklassbiljett
first class return tur-och-retur förstaklassbiljett
I'd like a … to Bristol jag skulle vilja ha en … till Bristol
single enkelbiljett
return tur-och-retur-biljett
child single enkel barnbiljett
child return tur-och-retur barnbiljett
senior citizens' single enkel pensionärsbiljett
senior citizens' return tur-och-retur pensionärsbiljett
first class single enkel förstaklassbiljett
first class return tur-och-retur förstaklassbiljett
are there any reductions for off-peak travel? finns det några rabatter?
when would you like to travel? när skulle du vilja resa?
when will you be coming back? när kommer du att åka tillbaka?
I'd like a return to …, coming back on Sunday jag skulle vilja ha en tur-och-retur-biljett till …, med tillbakaresa på söndag
Newcastle Newcastle
which platform do I need for …? vilken perrong gäller för …?
Manchester Manchester
is this the right platform for …? är detta perrongen mot …?
Cardiff Cardiff
where do I change for …? var kan jag byta till …?
Exeter Exeter
you'll need to change at … du måste byta i …
Reading Reading
can I have a timetable, please? kan jag få en tidtabell, tack?
how often do the buses run to …? hur ofta kör bussen till …?
Bournemouth Bournemouth
how often do the trains run to …? hur ofta går tåget till …?
Coventry Coventry
I'd like to renew my season ticket, please jag skulle vilja förnya mitt terminskort
the next train to arrive at Platform 2 is the 16.35 to Doncaster tåg mot Doncaster 16.35 ankommer strax på spår 2
Platform 11 for the 10.22 to Guildford spår 11 för 10.22-tåget mot Guildford
the next train to depart from Platform 5 will be the 18.03 service to Penzance nästa tåg som avgår från spår 5 kommer att vara 18.03-tåget mot Penzance
the train's running late tåget är försenat
the train's been cancelled tåget har blivit inställt

På bussen eller tåget

does this bus stop at …? stannar den här bussen …?
Trafalgar Square på Trafalgar Square
does this train stop at …? stannar det här tåget …?
Leicester i Leicester
could I put this in the hold, please? kan jag lägga detta i bagageutrymmet?
could you tell me when we get to …? skulle du kunna säga till när vi är vid …?
the university universitetet
could you please stop at …? skulle du vilja vara snäll och stanna vid …?
the airport flygplatsen
is this seat free? är detta säte ledigt?
is this seat taken? är detta säte upptaget?
do you mind if I sit here? är det ok om jag sitter här?
tickets, please biljetter, tack
all tickets and railcards, please biljetter och rabattkort, tack
could I see your ticket, please? får jag se din biljett, tack?
I've lost my ticket jag har tappat bort min biljett
what time do we arrive in …? vilken tid är vi framme i …?
Sheffield Sheffield
what's this stop? vilken hållplats är det här?
what's the next stop? vilken är nästa hållplats?
this is my stop detta är min hållplats
I'm getting off here jag ska av här
is there a buffet car on the train? finns det en resturangvagn på tåget?
do you mind if I open the window? har du något emot att jag öppnar fönstret?
we are now approaching London Kings Cross vi närmar oss London Kings Cross
this train terminates here detta är slutstationen för detta tåg
all change, please vi ber er alla att gå av här
please take all your luggage and personal belongings with you vi ber er att ta med samtliga baggage och personliga tillhörigheter

Tunnelbanan i London

could you tell me where the nearest Tube station is? var är närmaste tunnelbanestation?
where's there a map of the Underground? var finns tunnelbanekartan?
over there därborta
which line do I need for Camden Town? vilken linje går till Camden Town?
how many stops is it to …? hur många hållplatser är det till …?
Westminster Westminister
I'd like a Day Travelcard, please jag skulle vilja ha en endagsbiljett
which zones? vilka zoner?
zones 1-2 zonerna 1-2
I'd like an Oyster card, please jag skulle vilja köpa ett rabattkort (förbetalt kort för resor med kollektivtrafik i London)
I'd like to put £10 on it jag skulle vilja sätta in 10 pund på det

Ord du kan stöta på

Tickets Biljetter
Platform Spår/perrong
Waiting room Väntrum/vänthall
Left luggage Resgodsinlämning
Lost property Hittegods
Underground Tunnelbana
Bus stop Busshållplats
Request stop Stanna
On time I tid
Expected Förväntad
Delayed Försenad
Cancelled Inställd
Calling at ... Stannar vid …
Seat Säte
Car Vagn
Priority seat Reserverad sittplats (ett säte reserverat till de som har svårare att stå, som t.ex. gravida kvinnor, äldre, eller handikappade)
To trains Till spåren
Trains to London Tåg till London
Way out Utgång
Mind the gap Akta glappet
Northbound platform Nordgående tåg
Eastbound platform Östgående tåg
Southbound platform Sydgående tåg
Westbound platform Västgående tåg
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play