Reparationer och tjänster

Om du har några personliga ägodelar som behöver repareras eller rengöras, kommer dessa fraser väl till pass.

Vanliga reparationer

do you know where I can get my … repaired? vet du var jag kan få … lagad?
phone min telefon
watch min klocka
camera min kamera
shoes mina skor
the screen’s broken skärmen är trasig
there's something wrong with … det är något fel med …
my watch min klocka
this radio denna radion
do you do … repairs? reparerar ni …?
television TV-apparater
computer datorer
laptop bärbara datorer
how much will it cost? hur mycket kommer det att kosta?
when will it be ready? när kommer den vara att färdig?
how long will it take? hur lång tid kommer det att ta?
I can do it straight away jag kan göra det direkt
it'll be ready … den kommer att vara färdig …
by tomorrow imorgon
next week nästa vecka
I won't be able to do it for at least two weeks jag kommer inte att kunna göra det tidigare än om två veckor
are you able to repair it? är det möjligt att laga den/det?
we can't do it here vi kan inte göra det här
we're going to have to send it back to the manufacturers vi får skicka tillbaka den till tillverkaren
it's not worth repairing det är inte lönt att reparera
my watch has stopped min klocka har stannat
can I have a look at it? kan jag få se den?
I think it needs a new battery jag tror att den behöver ett nytt batteri
I've come to collect my … jag skulle hämta min …
watch klocka
computer dator

Fotografering

could you print the photos on this memory card for me? skulle du kunna framkalla fotona på detta minneskort åt mig?
could you print the photos on this memory stick for me? skulle du kunna framkalla fotona på detta USB-minne åt mig?
would you like matt or gloss prints? vill du ha matta eller blanka foton?
what size prints would you like? vilken storlek vill du ha?

På kemtvätten

could I have this suit cleaned? skulle jag kunna få den här kostymen tvättad?
how much do you charge for a shirt? hur mycket tar ni för en skjorta?

Här är några fraser som kommer till användning om du vill få ett par byxor omsydda. Observera att en inch (tum) är lite mer än 2,5cm.

could you take these trousers up an inch? skulle du kunna sy upp dessa byxor 2,5cm?
could you take these trousers down an inch? skulle du kunna lägga ner dessa byxor 2,5cm?
could you take these trousers in an inch? skulle du kunna sy in dessa byxor 2,5cm?
could you take these trousers out two inches? skulle du kunna lägga ut dessa byxor 2,5cm?

Lagning av skor och nyckelkopiering

could I have these shoes repaired? skulle jag kunna få de här skorna lagade?
could you put new … on these shoes for me? skulle du kunna sätta nya … på de här skorna åt mig?
heels klackar
soles sulor
could I have this key cut? skulle jag kunna få den här nyckeln kopierad?
could I have these keys cut? skulle jag kunna få de här nycklarna kopierade?
I'd like one copy of each of these, please jag skulle vilja ha en kopia av dessa, tack
could I have a key ring? skulle jag kunna få en nyckelring?
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter