Passkontroll och tullen

Här är några av de frågor du kan komma att ställas och svar du väntas ge när du korsar landsgränser.

Passkontroll

could I see your passport, please? kan jag få se ditt pass, tack?
where have you travelled from? varifrån reser du?
what's the purpose of your visit? vad är avsikten med din resa?
I'm on holiday jag är på semester
I'm on business jag är på affärsresa
I'm visiting relatives jag ska besöka släktingar
how long will you be staying? hur länge ska du stanna?
where will you be staying? var ska du bo?
you have to fill in this … du måste fylla i …
landing card detta landningskort
immigration form denna Inreseblankett
enjoy your stay! ha en trevlig vistelse!

Tullen

could you open your bag, please? kan du vara snäll och öppna din väska?
do you have anything to declare? har du något att deklarera?
you have to pay duty on these items du måste betala tull för dessa varor

Skyltar/meddelanden du kan stöta på

EU citizens EU-medborgare
All passports Icke EU-medborgare
Wait behind the yellow line Vänta bakom den gula linjen
Please have your passport ready Vänligen ha ditt pass redo
Nothing to declare Inget att deklarera
Goods to declare Varor att deklarera
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play