På jobb

Här är några engelska fraser som kan komma till användning på arbetsplatsen.

Allmänna fraser

how long have you worked here? hur länge har du jobbat här?
I'm going out for lunch jag går på lunch
I'll be back at 1.30 jag är tillbaka vid 13.30
how long does it take you to get to work? hur lång tid tar det för dig att ta dig till jobbet?
the traffic was terrible today det var mycket trafik idag
how do you get to work? hur tar du dig till jobbet?

Förhoppningsvis slipper du höra detta:

you're fired! du är avskedad!

Frånvaro från arbetet

she's on maternity leave hon är mammaledig
he's on paternity leave han är pappaledig
he's off sick today han är sjuk idag
he's not in today han är inte här idag
she's on holiday hon är på semester
I'm afraid I'm not well and won't be able to come in today jag är tyvärr sjuk idag och måste stanna hemma

Kundrelationer

he's with a customer at the moment han är med en kund för tillfället
I'll be with you in a moment jag kommer strax
sorry to keep you waiting jag är ledsen att du fick vänta
can I help you? kan jag hjälpa dig?
do you need any help? behöver du någon hjälp?
what can I do for you? vad kan jag hjälpa dig med?

På kontoret

he's in a meeting han sitter i ett möte
what time does the meeting start? när börjar mötet?
what time does the meeting finish? när slutar mötet?
the reception's on the first floor receptionen ligger på andra våningen
I'll be free after lunch jag är ledig efter lunch
she's having a leaving-do on Friday hon ska ha en avskedsfest på fredag (vardagligt tal)
she's resigned hon har avgått
this invoice is overdue den här fakturan är förfallen
he's been promoted han har blivit befordrad
here's my business card här är mitt visitkort
can I see the report? kan jag få se rapporten/redogörelsen?
I need to do some photocopying jag behöver göra några kopior
where's the photocopier? var är kopiatorn?
the photocopier's jammed kopiatorn är trasig
I've left the file on your desk jag har lagt mappen/pärmen på ditt skrivbord

IT-problem

there's a problem with my computer jag har problem med min dator
the system's down at the moment systemet ligger nere för tillfället
the internet's down at the moment Internet ligger nere för tillfället
I can't access my emails jag kan inte komma åt min e-post
the printer isn't working skrivaren fungerar inte
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter