Hälsa

Du kan få användning för dessa engelska fraser när du pratar om din hälsa.

Beskriva symtom

What's the matter?Hur står det till?
I'm not feeling wellJag mår inte bra
I'm not feeling very wellJag mår inte så bra
I feel illJag känner mig sjuk
I feel sickJag känner mig sjuk
I've cut myselfJag har skurit mig själv
I've got a headacheJag har huvudvärk
I've got a splitting headacheJag har kraftig huvudvärk
I'm not wellJag mår dåligt
I've got fluJag har influensan
I'm going to be sickJag håller på att bli sjuk
I've been sickJag har varit sjuk
I've got a pain in my …Jag har ont i …
neckmin nacke
My … are hurtingJag har ont i mina …
feetfötter
kneesknä
My back hurtsJag har ont i ryggen

Andra användbara fraser

Have you got any …?Har du …?
painkillersnågra smärtstillande tabletter
paracetamolnågra paracetamoltabletter
aspirinnågon huvudvärkstablett
plastersnågra plåster
How are you feeling?Hur känner du dig?
Are you feeling alright?Mår du bra?
Are you feeling any better?Mår du bättre?
I hope you feel better soonJag hoppas du mår bättre snart
Get well soon!Krya på dig!
I need to see a doctorJag behöver gå till läkaren
I think you should go and see a doctorJag tycker att du ska gå till läkaren
Do you know a good …?Känner du till någon bra …?
doctorläkare
dentisttandläkare
Do you know where there's an all-night chemists?Vet du om det finns något nattöppet apotek?
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.