Familj och förhållanden

Här följer några engelska fraser som är användbara vid diskussioner kring familj och förhållanden. Lär dig hur du ska prata om syskon, barn och andra familjemedlemmar, samt hur du beskriver ditt eget privatliv.

Syskon

do you have any brothers or sisters? har du några syskon?
yes, I've got … ja, jag har …
a brother en bror
a sister en syster
an elder brother en äldre bror
a younger sister en äldre syster
two brothers två bröder
two sisters två systrar
one brother and two sisters en bror och två systrar
no, I'm an only child nej, jag är det enda barnet

Barn och barnbarn

have you got any kids? har du några barn?
do you have any children? har du några barn?
yes, I've got … ja, jag har …
a boy and a girl en pojke och en flicka
a young baby en liten bebis
three kids tre barn
I don't have any children jag har inga barn
do you have any grandchildren? har du några barnbarn?

Föräldrar och mor-/farföräldrar

where do your parents live? var bor dina föräldrar?
what do your parents do? vad jobbar dina föräldrar med?
what does your father do? vad jobbar din pappa med?
what does your mother do? vad jobbar din mamma med?
are your grandparents still alive? lever dina mor-/farföräldrar fortfarande?
where do they live? var bor de?

Förhållanden

do you have a boyfriend? har du någon pojkvän?
do you have a girlfriend? har du någon flickvän?
are you married? är du gift?
are you single? är du singel?
are you seeing anyone? träffar du någon?
I'm … jag är …
single singel
engaged förlovad
married gift
divorced skild
separated separerad
a widow änka
a widower änkeman
I'm seeing someone jag träffar någon

Husdjur

have you got any pets? har du några husdjur?
I've got … jag har …
a dog and two cats en hund och två katter
a Labrador en labrador

Fråga efter namn och ålder

what's his name? vad heter han?
he's called … han heter …
Tom Tom
what's her name? vad heter hon?
she's called … hon heter …
Mary Mary
what are their names? vad heter de?
they're called … de heter …
Neil and Anna Niel och Anna
how old is he? hur gammal är han?
he's … han är …
twelve tolv
how old is she? hur gammal är hon?
she's … hon är …
fifteen femton
how old are they? hur gamla är de?
they're … de är …
six and eight sex och åtta
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play