Bilkörning

Här kommer några av de fraser som du kan få anvädning för när du kör bil, samt några vanliga vägskyltar.

can I park here? kan jag parkera här?
where's the nearest petrol station? var är närmaste bensinmack
how far is it to the next services? hur långt är det till nästa verkstad?
are we nearly there? är vi snart framme?
please slow down! sakta ner, är du snäll!
we've had an accident vi har varit med om en olycka
sorry, it was my fault förlåt, det var mitt fel
it wasn't my fault det var inte mitt fel
you've left your lights on du har lämnat ljuset på
have you passed your driving test? har du klarat körkortsprovet?

På bensinstationen

how much would you like? hur mycket vill du tanka för?
full, please full tank, tack
£25 worth, please 25 pund, tack
it takes … den kör på …
petrol bensin
diesel diesel
it’s an electric car det är en elbil
I'd like some oil jag skulle vilja ha lite motorolja
can I check my tyre pressures here? kan jag kolla luftrycket här?

Mekaniska problem

my car's broken down bilen har gått sönder
my car won't start min bil startar inte
we've run out of petrol vi har slut på bensin
the battery's flat batteriet är slut
have you got any jump leads? har du några startkablar
I've got a flat tyre ett däck har pajat
I've got a puncture jag har fått en punktering
the … isn't working min … fungerar inte
speedometer fartmätare
petrol gauge bensinmätare
fuel gauge bränslemätare
the … aren't working … fungerar inte
brake lights bromsljusen
indicators varningslamporna
there's something wrong with … det är något fel på …
the engine motorn
the steering styrningen
the brakes bromsarna
the car's losing oil bilen läcker olja

Att ha med polisen att göra

could I see your driving licence? får jag se ditt körkort?
do you know what speed you were doing? vet du hur fort du körde?
are you insured on this vehicle? är detta fordon försäkrat?
could I see your insurance documents? kan jag få se dina försäkringspapper?
have you had anything to drink? har du druckit?
how much have you had to drink? hur mycket har du druckit?
could you blow into this tube, please? kan du vara snäll och blåsa i detta röret

Ord du kan stöta på

Stop Stoppskylt (stop)
Give way Väjningsplikt
No entry Infart förbjuden
One way Enkelriktat
Parking Parkering
No parking Parkering förbjuden
No stopping Stoppförbud
Vehicles will be clamped Trängselrisk
Keep left Håll vänster
Get in lane Kör in i körfältet
Slow down Sakta ned
No overtaking Omkörning förbjuden
School Skolväg
Low bridge Låg bro
Level crossing Järnvägskorsning
Bus lane Bussfil
No through road Genomfart förbjuden
Caution Varning
Fog Dimma
Diversion Omläggning
Road closed Väg avstängd
Roadworks Vägarbeten
Accident ahead Olycka längre fram
Queue ahead Kö längre fram
Queues after next junction Kö efter nästa korsning
On tow Bogseras
Services Bensinstation med butik och matställe
Air Luft
Water Vatten
Don't drink and drive Kör inte onykter
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play