Att ordna träff

Dessa engelska fraser kan vara användbara när du vill bjuda ut någon samt bestämma tid och plats för mötet.

Bjuda ut någon

are you up to anything this evening? har du något att göra ikväll?
have you got any plans for …? har du några planer för …?
this evening ikväll
tomorrow imorgon
the weekend denna helg
are you free …? är du ledig …?
this evening ikväll
tomorrow afternoon imorgon eftermiddag
tomorrow evening imorgon kväll
what would you like to do this evening? vad vill du göra ikväll?
do you want to go somewhere at the weekend? vill du göra något denna helg?
would you like to join me for something to eat? vill du äta något med mig?
do you fancy going out tonight? har du lust att gå ut ikväll?
sure ja, varför inte?
I'd love to gärna
sounds good det låter som en bra idé
that sounds like fun det låter trevligt
sorry, I can't make it jag är ledsen, men jag kan inte
I'm afraid I already have plans jag har tyvärr andra planer
I'm too tired jag är för trött
I'm staying in tonight jag stannar hemma ikväll
I've got too much work to do jag har för mycket jobb att göra
I need to study jag måste plugga
I'm very busy at the moment jag är väldigt upptagen för tillfället

Bestämma tid och plats

what time shall we meet? vilken tid ska vi träffas?
let's meet at … vi träffas klockan …
eight o'clock åtta
where would you like to meet? var ska vi träffas?
I'll see you … at ten o'clock vi ses … klockan tio
in the pub på puben
at the cinema på bion
I'll meet you there vi möts där
see you there! vi ses där!
let me know if you can make it hör av dig om du hinner
I'll call you later jag ringer dig senare
what's your address? vad har du för adress?

Mötet

I'm running a little late jag blir lite sen
I'll be there in … minutes jag kommer vara där om … minuter
five fem
ten tio
fifteen femton
have you been here long? har du varit här länge?
have you been waiting long? har du väntat länge?
sound

Ljud finns tillgängliga för samtliga engelska fraser på denna sida. Klicka bara på en fras för att höra hur den låter.

Mobilapp

Vår prisbelönta engelska språkguide för Androidenheter innehåller över 6000 användbara fraser och ord med ljudfiler.

Get it on Google Play

Stöd vårt arbete

Hjälp oss att förbättra den här sidan genom att bli en supporter på Patreon. Fördelarna inkluderar borttagning av alla annonser från webbplatsen och tillgång till Speak Languages Discord-kanalen.

Bli en supporter