Nummer

Lär dig siffror på danska.

Grundtal

en/etett
totvå
trêtre
firefyra
femfem
sekssex
syvsju
otteåtta
ninio
titio
elleveelva
tolvtolv
trettentretton
fjortenfjorton
femtenfemton
sekstensexton
syttensjutton
attenarton
nittennitton
tyvetjugo
enogtyvetjugoett
toogtyvetjugotvå
treogtyvetjugotre
tredivetrettio
fyrrefyrtio
halvtredsfemtio
tressextio
halvfjerdssjuttio
firsåttio
halvfemsnittio
(et) hundred(e)etthundra
hundred(e) og enetthundraett
hundred(e) og to
hundred(e) og tre
(et) tusindettusen

Ordningstal

førsteförsta
andenandra
tredjetredje
fjerdefjärde
femtefemte
sjettesjätte
syvendesjunde
ottendeåttonde
niendenionde
tiendetionde
elvteelfte
tolvtetolfte
trettendetrettonde
fjortendefjortonde
femtendefemtonde
sekstendesextonde
syttendesjuttonde
attendeartonde
nittendenittonde
tyvendetjugonde
enogtyvendetjugoförsta
toogtyvendetjugoandra
treogtyvendetjugotredje