Månader och årstider

Lär dig namnen på månaderna och årstiderna på danska. Observera att namnen på måndaderna inte skrivs med stor begynnelsebokstav.

Månader

januarjanuari
februarfebruari
martsmars
aprilapril
majmaj
junijuni
julijuli
augustaugusti
septemberseptember
oktoberoktober
novembernovember
decemberdecember
i januari januari
i februari februari
i martsi mars
i aprili april
i maji maj
i junii juni
i julii juli
i augusti augusti
i septemberi september
i oktoberi oktober
i novemberi november
i decemberi december

Årstider

forårvår
sommersommar
efterårhöst
vintervinter
om foråretpå våren
om sommerenpå sommaren
om efteråretpå hösten
om vinterenpå vintern

Högtider och helgdagar

påskePåsk
julJul