Arabiska

Om det arabiska språket

Arabiska är det största språket inom den semitiska språkgruppen och talas i flertalet länder över hela nordafrika och i Mellanöstern samt inom utvandrargrupper i andra områden. Arabiskan är nära släkt med hebreiskan.

Uppskattningar på hur många människor det finns som talar arabiska som sitt förstaspråk varierar mellan 250 miljoner och 400 miljoner. Men det finns även många som har det som sitt andraspråk.

Skriftspråket består av skrivtecken som ursprungligen härstammar från det armeiska språket. Det förekommer stora skillnader mellan de olika länderna där arabiska talas.

Så varför ska man lära sig arabiska?

För affärersförbindelsernas skull
Arabiska är det vanligaste språket i många nordafrikanska länder och länder i Mellanöstern. Att kunna konversera på arabiska förenklar dina affärsförbindelser.

Turism
Att kunna arabiska gör att du kan konversera med lokalbefolkningen i flertalet nordafrikanska länder och länder i Mellanöstern där det finns många spektakulära historiska platser.

Litteratur
Med kunskaper i arabiska kan du läsa de klassiska och moderna litterära verken på originalspråket.

Andra språk